Apu masennukseen

apu_masennukseen

 • Masennus

  Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa arkea värittää jatkuva alakuloisuus. Usein myös kiinnostuksen ja mielihyvän tunteet ovat vähäisiä. Masennukseen voi yhdistyä unipulmia, aikaansaamisen vaikeuksia sekä painonnousua tai -laskua. Pitkittyessään masennus voi vaikuttaa myös muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Masentuneena on usein vaikea huolehtia ihmissuhteista ja työ- tai opiskeluasioista.

 • MIHA-menetelmät avuksi

  Käyttämämme lyhythoito-ohjelmat perustuvat MIHA-menetelmiin, joiden on havaittu olevan tehokkaita myös muutoin vaikeasti hoidettavan masennuksen hoidossa. Lisäksi jo hyvin lyhyillä interventioilla (4-8 krt) on saatu hyviä tuloksia masennuksen hoidossa. Masennuksen hoidossa keskitytään itselle tärkeisiin asioihin liittyvän toiminnan aktivoimiseen ja masennusta ylläpitävien ajatus- ja tunnekehien tarkastelemiseen uudesta näkökulmasta. Hoito-ohjelman alussa tehdään yksilöllinen tilannekartoitus ja päätetään yhdessä, mitkä asiat otetaan keskittymisen kohteeksi yhteisen työskentelyn ajaksi. Ohjelman aikana opittuja taitoja voi sitten hyödyntää jatkossa itsenäisesti uusien haasteiden tullessa vastaan ja masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä.

Masennusta voidaan hoitaa myös lääkkeettömästi.

Esimerkkitarinat

 • Mieleni alkoi olla maassa, kun elämässäni alkoi hankalampi jakso. Koin, että ympäristö halusi, että jatkan “normaalia elämää”, mutta en vain kyennyt jatkamaan entiseen malliin. Aloin kokea yhä voimakkaammin, etten pärjää yksin. Lääkkeistä sain jotain apua, mutta elämä ei edelleenkään tuntunut elämisen arvoiseta. Parisuhteeni kärsi ja vetäydyin ystäväpiiristäni. Kumppanin kanssa kävimme toistuvasti keskusteluja jaksamattomuudestani. Aloin ymmärtää, etten enää tehnyt asioita, joita halusin ja joista olin aiemmin pitänyt. Mitä enemmän muistelin, mitä olin tehnyt ennen masentumistani sekä mitä voisin tehdä jos en olisi masentunut, sitä enemmän halusin irti masennuksesta.

  Avun hakemista harkitessani minua mietityttivät monet asiat. En koe elämääni enää mielekkäänä ja usein tuntuu, etten pärjää yksin. Olen kuitenkin kokeillut lääkkeitä ja muitakin apukeinoja, mutta tilanne ei helpota. Mitä jos tästäkään ei ole apua? Haluaisin vaikuttaa tilanteeseeni, mutta en tiedä olenko valmis sitoutumaan ja toimimaan muutoksen eteen. Lisäksi minua mietityttää, hyödynkö tällaisesta ohjelmasta ja mistä tiedän sen sopivan minulle? Ainakaan itselleni turhaan hoitoon ei kannata lähteä kuluttumaan omia voimia. Entä leimaudunko masentuneeksi, jos hakeudun hoitoon?

 • Itselle toimivan hoidon löytäminen mielenterveyden ongelmissa on monesti haastavaa. HOT-menetelmien on kuitenkin todettu toimivan niissäkin tapauksissa, kun takana on useita toimimattomia hoitokokemuksia. On siis hyvin todennäköistä, että näistä menetelmistä olisi apua myös sinulle.

  Ohjelmaan sitoutumisen ja oman jaksamisen miettiminen on myös yleistä masennuksen aikana, kun voimat tuntuvat vähäisiltä. Meistä tärkein kysymys on kuitenkin “Mitä tekisit, jos masennuksesi olisi huomenna poissa?” Tältä pohjalta oman mielekkäämmän elämän eläminen alkaa heti ensimmäisellä tapaamisella eikä vasta hoitojakson päätyttyä. Selvitämme yhdessä, mitkä ovat sinulle mahdollisia esteitä mielekkäämmän elämän elämiselle ja tarjoamme välineitä haastaviin tilanteisiin.

  Tutkimusten mukaan HOT-menetelmien vaikutus jatkuu ja jopa tehostuu itse hoito-ohjelman loputtuakin. Yleisesti ottaen HOT-menetelmät toimivat parhaiten lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Ohjelman sopivuus juuri sinulle varmistetaan alkukartoituksessa.

  Kun mietitään masennuksen hoidon aloittamista voi tulla ajatelleeksi leimaantumisen mahdollisuutta. Avun hakemisen voi kuitenkin myös nähdä siirtymisenä aktiiviseksi toimijaksi. Meidän mielestämme mielenhuoltoon kannattaa panostaa siinä missä auton tai pyöränkin huoltoon. Olemmehan itse tärkeimpiä työkalujamme.

 

 

Mitä tekisit, jos et olisi enää huomenna masentunut?

 

Masennuksen hoitopalvelumme
Ultralyhythoito
 • 4 tapaamista, kesto noin 1 kk
 • Apua masennusta aiheuttavien asioiden käsittelyyn
 • Tavoitteellinen harjoittelu tapaamisilla ja kotona
 • Tilannekartoitus alussa
 • Luodaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma
 • Hinta: 75 e/ tapaaminen (kesto: 1 tunti)
Lyhythoito
 • 8 tapaamista, kesto noin 2 kk
 • Vapaaksi masennusta aiheuttavista mielen malleista
 • Keinoja masennuksen uusiutumisen ehkäisyyn
 • Tilannekartoitus alussa ja puolivälissä
 • Harjoitteet ja niiden soveltaminen arkeen
 • Hinta: 75 e/tapaaminen (kesto: 1 tunti)

 

Varaa aika

Varaa aloituskäynti tai tutustumissoitto. Voit varata myös yksittäisen käynnin päästäksesi alkuun masennuksesta vapautumisessa.

Loading...