Tutkitut jutut

Persoonallisuus vaikuttaa elämäntapamuutoksessa etenemiseen

tutkitut_jutut_1Millä lailla sinä lähdet toteuttamaan muutoksia elämässäsi? Onko sinulla pikkutarkka suunnitelma, josta ei saa poiketa? Vai asetatko kenties yleisiä suuntaviivoja ja katsot, miten asia etenee? Persoonallisuudella on tutkimuksessa havaittu yhteyksiä elämäntapamuutosten toteuttamiseen. Erityisesti neuroottisuus ja joustava perfektionismi voivat auttaa kohti omia tavoitteita, joten jos tunnistat itsessäsi näitä piirteitä, voit valjastaa ne hyötykäyttöön elämäntapamuutoksessasi.

Neuroottisuuden ollessa korkealla koetaan helpommin kielteisiä tunteita ja ahdistusta. Neuroottisuuteen yhdistetään myös korostunutta itsen tarkkailua. Painonpudotuksessa tällaisesta taipumuksesta vaikuttaa olevan hyötyä, sillä enemmän painoaan pudottaneilla oli enemmän neuroottisia taipumuksia. Ehkäpä neuroottisuus auttaa pysymään muutossuunnitelmassa ja vastustamaan matkalla vastaan tulevia kiusauksia.

Joustavaan perfektionismiin liittyvät järjestelmällinen ja organisoitu toiminta sekä korkeat standardit omalle toiminnalle. Joustava perfektionisti osaa myös tarvittaessa joustaa tilanteen vaatimalla tavalla. Kiinnostavaa kyllä joustavan perfektionismin vaikutukset näyttävät riippuvan osin sukupuolesta. Naisilla korkea joustava perfektionismi selitti terveellisiä ruokavaliomuutoksia, kun taas miehillä korkea perfektionismi oli yhteydessä lisääntyneeseen liikuntaan. Kummallakaan sukupuolella joustamattoman perfektionismin puolet, kuten itse epäily ja virheiden pelko, eivät olleet yhteydessä elämäntapamuutoksiin.

Lähteet: Luszczynska, A., Zarychta, K., Horodyska, K., Liszewska, N., Gancarczyk, A., & Czekierda, K. (2016) Functional perfectionism and healthy behaviors: the longitudinal relationships between the dimensions of perfectionism, nutrition behavior, and physical activity moderated by gender. Psychology, 3(2), 84-93.
Munro, I. A., Bore, M. R., Munro, D., & Garg, M. L. (2011). Using personality as a predictor of diet induced weight loss and weight management. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 1-10.