Vuorovaikutusosaajaksi

vuorovaikutus_1

Kehitä vuorovaikutustaitojasi ja selviä haastavistakin tilanteista

Haastavat vuorovaikutustilanteet voivat yllättää meidät monella tapaa. Toiselle esiintymistilanteet ovat haastavia, kun taas toisten on vaikeaa tutustua uusiin ihmisiin. Vuorovaikutustaitoja voidaan harjoitella ja niissä voidaan kehittyä. Valmennuksessa tutustutaan kunkin omaan vuorovaikutustyyliin ja etsitään omien vahvuuksien kautta kehityssuuntia. Valmennuksen aikana voidaan harjoitella tiettyjä haastavia tilanteita yhdessä tai keskittyä laajemmin ihmissuhdetaitojen kehittämiseen.

 

Valmennuksen teemat

Oman tyylin hahmottaminen

Ymmärtämällä omaa vuorovaikutustyyliä voidaan löytää itselle paras tapa kehittää taitoja

Erilaiset vuorovaikutustilanteet

Tilanteita ja ihmisiä on monenlaisia ja erilaisissa tilanteissa kaivataan erityyppistä vuorovaikutusta - Harjoitellaan oman toiminnan sopeuttamisesta tilanteen vaatimuksiin

Vahvuuksista voimavaroja

Etsitään omat vahvuudet ja rakennetaan niiden päälle uutta osaamista

Tavoitteellinen harjoittelu ja rauhoittumiskeinot

Harjoitellaan valittuja vuorovaikutustilanteita roolileikkien avulla ja opetellaan rauhoittumistaitoja haastavissa tilanteissa
vuorovaikutus_2

 

ValmennuksemmeTehovalmennus
 • 1-2 tapaamista
 • Keskitytään tiettyyn vuorovaikutustilanteeseen
 • Harjoitellaan roolileikkien avulla
 • Itsen rauhoittamisen perusteet
 • Luodaan harjoitussuunnitelma itselle
 • Hinta: 75 e/ tapaaminen (kesto: 1 tunti)Lyhytohjelma
 • 4-6 tapaamista, kesto noin 1 kk
 • Oman vuorovaikutustyylin ja vahvuuksien kartoitus
 • Tavoitteellinen harjoittelu koko ohjelman ajan
 • Roolileikit harjoittelukeinoina
 • Itsen rauhoittamiskeinojen harjoittelu
 • Hinta: 75 e/ tapaaminen (kesto: 1 tunti)Ryhmästartti
 • 5 tapaamista, kesto noin 1,5 kk
 • Kokoa vaikka kaveriporukka ja aloittakaa yhdessä
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen eri tilanteissa
 • Yhdessä harjoittelu ja keskustelu kokemuksista
 • Kullekin osallistujalle oma harjoittelusuunnitelma
 • Hinta: 60 e/hlö/tapaaminen (kesto: 1,5 tuntia)

 

Varaa aika

Varaa aloituskäynti tai tutustumissoitto. Yksilötapaamisille voit tulla suoraan, mutta ryhmästarttia varten kannattaa varata ensin tutustumissoitto.

Loading...