Aivoystävällinen ajankäyttö

Aivoystavallinen_ajankaytto
 

Miten organisaatiosi hyötyy valmennuksesta?

Keskittyminen olennaiseen

Valmennus antaa käytännön keinoja, joilla tehostaa priorisointia ja auttaa suuntaamaan huomio tavoitteiden kannalta olennaiseen.

Suorituskyvyn lisääminen

Kun päivärytmi ja työskentelytavat on rakennettu aivo- ja hyvinvointitutkimukseen perustuen, säilyy suorituskyky tasaisena läpi työpäivän ja -viikon.

Ajankäytön tehostuminen

Valmennus tarjoaa keinot saada sekä työ- että vapaa-ajan ajankäyttö toimivaa palautumista ja työkyvyn parantamista tukevaksi.

Mitä valmennus sisältää?

Aivoystävällinen päivärytmi

Kuinka päivärytmi kannattaa järjestää, jotta suorituskyky on parhaimmillaan tärkeissä tehtävissä?

Millainen ajankäyttö takaa pitkäkestoisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn säilymisen?

Aivoystävällinen työskentely

Kuinka keskeytykset, monen asian yhtä aikaa tekeminen ja silpputyö laitetaan aisoihin?

Kuinka pienillä arjen ajanhallintateoilla voi saada omasta työnteosta aivoystävällisempää?

Kiireen kesytys

Kuinka kiireen tunne muodostuu ja kuinka voimme itse ehkäistä sen syntyä?

Mitä tehdä, kun mieli on jäänyt kiireeseen koukkuun?

Käytännön toteutus

Täsmävalmennus

3 h valmennuskerta

Sopii isoillekin ryhmille

Tiiviit ja tutkimuspohjaiset tietoiskut

Käytännön harjoitukset ajanhallinnan tehostamiseen

Näkökulmia avartava keskustelu arjen keinojen löytämiseksi

Tehovalmennus

3 x 2 h valmennuskerrat

Max osallistujamäärä 20 hlöä / ryhmä

Käytännön harjoitteet ja arjen sovellukset

Ennakko- ja välitehtävät uusien taitojen arkeen viemiseksi

Henkilökohtaisen ajankäyttösuunnitelman luominen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen Mielenhuollolle yhteydenottoa varten.

Please prove you are human by selecting the truck.