Kohtaamisen psykologia

Kohtaamisen_psykologia
 

Miten organisaatiosi hyötyy valmennuksesta?

Tehokkaampi tiimi

Vuorovaikutuskatkokset voivat pysäyttää muutoin hyvin etenevän projektin, kun taas toimivalla vuorovaikutuksella on mahdollista ylittää hankaliakin haastepaikkoja.

Työyhteisön hyvinvointi

Toimiva vuorovaikutus edistää työyhteisöön sitoutumista, yhteisten tavoitteiden edistämistä sekä työhyvinvointia.

Arjen keinot käyttöön

Vuorovaikutusta on mahdollista parantaa monilla arjessa helpostikin toteutettavilla keinoilla, joista sopivien löytämiseen valmennuksessa keskitytään.

Mitä valmennus sisältää?

Toimivan vuorovaikutuksen perusteet

Kuinka ajatukset, tunteet ja vireystila vaikuttavat vuorovaikutuksen onnistumiseen?

Millaisia ovat toimivan vuorovaikutuksen kompastuskivet?

Vuorovaikutuksen edistäminen käytännössä

Kuinka luoda olosuhteet, joissa asioita eteenpäin vievä kohtaaminen mahdollistuu?

Kuinka säädellä omaa toimintaa tehokkaasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa?

Kuuntelu- ja palautetaidot

Kuinka käyttää kuuntelua tuloksekkaasti?

Miten antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteita edistävästi?

Käytännön toteutus

Täsmävalmennus

3 h valmennuskerta

Sopii isoillekin ryhmille

Tiiviit ja tutkimuspohjaiset tietoiskut

Käytännön vuorovaikutusharjoitukset

Näkökulmia avartava keskustelu arjen keinojen löytämiseksi

Tehovalmennus

3 x 2 h valmennuskerrat

Max osallistujamäärä 20 hlöä / ryhmä

Käytännön harjoitteet ja arjen sovellukset

Ennakko- ja välitehtävät uusien taitojen arkeen viemiseksi

Henkilökohtaisen vuorovaikutussuunnitelman luominen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen Mielenhuollolle yhteydenottoa varten.

Please prove you are human by selecting the car.