Muutoksissa onnistuminen

Muutoksissa_onnistuminen
 

Miten organisaatiosi hyötyy valmennuksesta?

Hyvinvoinnista huolehtiminen

Muutos aiheuttaa stressireaktioita, ja stressi altistaa terveysriskeille. Huolehtimalla tekijöiden stressinhallintakeinoista voidaan ennaltaehkäistä jaksamisvaikeuksia ja välttää ylimääräisiä terveydenhuollon kustannuksia.

Muutosvalmiuden lisääminen

Muutos on jatkuva osa nykytyöelämää. Käytännön harjoituksilla voidaan lisätä kunkin työntekijän keinoja onnistua muutoksessa.

Helpot keinot työarkeen

Valmennuksessa esiteltäviä keinoja voi soveltaa erilaisissa muutostilanteissa. Pääpainona on tarjota osallistujille keinoja, joita he voivat soveltaa vielä pitkään valmennuksen jälkeenkin.

Mitä valmennus sisältää?

Itsesäätely kuntoon

Kuinka säädellä omaa toimintaa niin, että suorituskyky ja hyvinvointi säilyvät muutoksen keskellä?

Kuinka käsitellä muutoksen herättämät reaktiot tavoitteita edistävästi?

Aktiivisena muutoksessa

Kuinka tunnistaa omat vaikuttamisen paikat muutostilanteessa ja löytää itselle sopivat keinot edistää muutosta?

Kuinka lisätä hallinnantunnetta epävarmassa muutostilanteessa?

Myönteisyys muutoksessa

Kuinka onnistua haastavassakin muutoksessa myönteisyyden avulla?

Kuinka tunnistaa muutoksen hyödyt omalle työlle?

Käytännön toteutus

Täsmävalmennus

3 h valmennuskerta

Sopii isoillekin ryhmille

Tiiviit ja tutkimuspohjaiset tietoiskut

Käytännön harjoitukset muutostilanteisiin

Näkökulmia avartava keskustelu arjen keinojen löytämiseksi

Tehovalmennus

3 x 2 h valmennuskerrat

Max osallistujamäärä 20 hlöä / ryhmä

Käytännön harjoitteet ja arjen sovellukset

Ennakko- ja välitehtävät uusien taitojen arkeen viemiseksi

Henkilökohtaisen muutossuunnitelman luominen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen Mielenhuollolle yhteydenottoa varten.

Please prove you are human by selecting the key.