Apu masennukseen

apu_masennukseen

Mitä masennus on?

Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa arkea värittää jatkuva alakuloisuus. Usein myös kiinnostuksen ja mielihyvän tunteet ovat vähäisiä. Masennukseen voi yhdistyä unipulmia, aikaansaamisen vaikeuksia sekä painonnousua tai -laskua. Pitkittyessään masennus voi vaikuttaa myös muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Masentuneena on usein vaikea huolehtia ihmissuhteista ja työ- tai opiskeluasioista.

Kuinka voin auttaa?

Käyttämäni lyhythoito-ohjelmat perustuvat HOT-menetelmiin, joilla on saatu hyviä tuloksia masennuksen hoidossa jo hyvin lyhyillä hoidoilla (4-8 krt). Ohjelmassa keskitytään itselle tärkeisiin asioihin liittyvän toiminnan aktivoimiseen ja masennusta ylläpitävien ajatus- ja tunnekehien tarkastelemiseen uudesta näkökulmasta. Opittuja taitoja voi hyödyntää jatkossa itsenäisesti uusien haasteiden tullessa vastaan.

Masennusta voidaan hoitaa myös lääkkeettömästi.

 

Esimerkkitarinat

 • Mieleni alkoi olla maassa, kun elämässäni alkoi hankalampi jakso. Koin, että ympäristö halusi, että jatkan “normaalia elämää”, mutta en vain kyennyt jatkamaan entiseen malliin. Aloin kokea yhä voimakkaammin, etten pärjää yksin. Lääkkeistä sain jotain apua, mutta elämä ei edelleenkään tuntunut elämisen arvoiseta. Parisuhteeni kärsi ja vetäydyin ystäväpiiristäni. Kumppanin kanssa kävimme toistuvasti keskusteluja jaksamattomuudestani. Aloin ymmärtää, etten enää tehnyt asioita, joita halusin ja joista olin aiemmin pitänyt. Mitä enemmän muistelin, mitä olin tehnyt ennen masentumistani sekä mitä voisin tehdä jos en olisi masentunut, sitä enemmän halusin irti masennuksesta.

  Avun hakemista harkitessani minua mietityttivät monet asiat. En koe elämääni enää mielekkäänä ja usein tuntuu, etten pärjää yksin. Olen kuitenkin kokeillut lääkkeitä ja muitakin apukeinoja, mutta tilanne ei helpota. Mitä jos tästäkään ei ole apua? Haluaisin vaikuttaa tilanteeseeni, mutta en tiedä olenko valmis sitoutumaan ja toimimaan muutoksen eteen. Lisäksi minua mietityttää, hyödynkö tällaisesta ohjelmasta ja mistä tiedän sen sopivan minulle? Ainakaan itselleni turhaan hoitoon ei kannata lähteä kuluttumaan omia voimia. Entä leimaudunko masentuneeksi, jos hakeudun hoitoon?

 • Itselle toimivan hoidon löytäminen mielenterveyden ongelmissa on monesti haastavaa. HOT-menetelmien on kuitenkin todettu toimivan niissäkin tapauksissa, kun takana on useita toimimattomia hoitokokemuksia. On siis hyvin todennäköistä, että näistä menetelmistä olisi apua myös sinulle.

  Ohjelmaan sitoutumisen ja oman jaksamisen miettiminen on myös yleistä masennuksen aikana, kun voimat tuntuvat vähäisiltä. Meistä tärkein kysymys on kuitenkin “Mitä tekisit, jos masennuksesi olisi huomenna poissa?” Tältä pohjalta oman mielekkäämmän elämän eläminen alkaa heti ensimmäisellä tapaamisella eikä vasta hoitojakson päätyttyä. Selvitämme yhdessä, mitkä ovat sinulle mahdollisia esteitä mielekkäämmän elämän elämiselle ja tarjoamme välineitä haastaviin tilanteisiin.

  Tutkimusten mukaan HOT-menetelmien vaikutus jatkuu ja jopa tehostuu itse hoito-ohjelman loputtuakin. Yleisesti ottaen HOT-menetelmät toimivat parhaiten lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Ohjelman sopivuus juuri sinulle varmistetaan alkukartoituksessa.

  Kun mietitään masennuksen hoidon aloittamista voi tulla ajatelleeksi leimaantumisen mahdollisuutta. Avun hakemisen voi kuitenkin myös nähdä siirtymisenä aktiiviseksi toimijaksi. Mielestäni mielenhuoltoon kannattaa panostaa siinä missä auton tai pyöränkin huoltoon. Olemmehan itse tärkeimpiä työkalujamme.

 • Muista tuntui mahdottomalta ajatukselta, että olisin masentunut. Näennäisesti kaikki oli hyvin perheen, työn ja vapaa-ajan suhteen. Kuitenkin huolehdin perheen asioista ja pelkäsin, etten pärjää töissä riittävän hyvin. Pikkuhiljaa huolehtiminen muuttui murehtimiseksi, joka sai otteen elämästäni, enkä kokenut enää saavani iloa mistään. Silloin tajusin olevani masentunut. Aluksi olin yksinäinen ja koin epäonnistuneeni. Ensimmäisen hoitojakson aikana sain selville, että olen taipuvainen masennukseen. Turvauduin perheeseen sekä läheisimpiin ystäviini ja sain heiltä kannustusta masennukseni hoitamiseen.

  Nyt mielialani on taas ollut pidempään alavireinen ja pelkään olevani jälleen masentunut. Haluaisin elämänlaatuni paranevan mahdollisimman pian, mutta koen, ettei minulla ole keinoja muuttaa tilannettani. Haluaisin yksilöllistä apua, jossa minun tarpeeni ja tilanteeni huomioidaan. Miten tämä huomioidaan hoidossa ja mitä voin ylipäänsä odottaa hoidolta? Voiko tämä ohjelma parantaa elämänlaatuani, jos aiemmat kokeilut eivät ole auttaneet? Tai entä jos en jaksa käydä ohjelmaa läpi ja masennun vain pahemmin? Huolet ja murheet täyttävät pääni.

 • HOT-menetelmissä elämänlaatuun vaikutetaan ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Arvojen mukaisia tekoja mietitään yhdessä tapaamiskerroilla ja toteutetaan itsenäisesti arjessa. Ohjelman aikana tarjotaan välineitä, joiden avulla pystytään elämään arvojen mukaista ja laadukkaampaa elämää.

  Tutkimuksissa on osoitettu, että HOT-menetelmillä on mahdollista saada lyhythoidolla aikaan muutoksia, joiden vaikutukset jatkuvat vuosia hoitojakson jälkeen. Ohjelma voi olla vaihtoehto lääkehoidolle tai se voi auttaa vähentämään lääkkeiden tarvetta. Lääkkeiden käyttöön liittyvistä muutoksista pitää aina keskustella oman lääkärisi kanssa.

  Ihmisten kuuleminen ja huomioiminen on minulle tärkeää. Kohtaan aina ensin ihmisen emmekä ongelmia. Tilannetta ja sen mukanaan tuomia tarpeita tarkastellaan jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Oireet voivat joskus olla ihmisillä samantapaisia, mutta tarinat niiden takana ovat aina yksilöllisiä ja siksi erittäin oleellisia. HOT-menetelmiä on tutkittu jo pitkään ja niiden toimivuus on todistettu monissa tutkimuksissa.

  HOT on siis uusi, vasta masennuksen Käypä hoito -suositukseen lisätty menetelmä, jota ei vielä ole yhtä laajalti saatavilla kuin perinteisempiä hoitomuotoja. Sen on myös todettu auttavan ihmisiä, jotka ovat jo kokeilleet muita hoitomuotoja.

Mitä tekisit, jos et olisi enää huomenna masentunut?

 

Masennuksen hoitopalvelut

Ultralyhythoito

4 tapaamista, kesto noin 1 kk

Apua masennusta aiheuttavien asioiden käsittelyyn

Tavoitteellinen harjoittelu tapaamisilla ja kotona

Tilannekartoitus alussa

Luodaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma

Hinta: 75 e/ tapaaminen (kesto: 1 tunti)

Lyhythoito

8 tapaamista, kesto noin 2 kk

Vapaaksi masennusta aiheuttavista mielen malleista

Keinoja masennuksen uusiutumisen ehkäisyyn

Tilannekartoitus alussa ja puolivälissä

Harjoitteet ja niiden soveltaminen arkeen

Hinta: 75 e/tapaaminen (kesto: 1 tunti)

Ota yhteyttä ja varaa aika sähköpostitse sanna.kinnunen@mielenhuolto.fi tai puhelimitse 045 672 0901.